اعضای هیات علمی و کارکنان

اعضای هیات علمی:

خانم دکتر اشرف قلی زاده - استاد بیوشیمی و بیوتکنولوژی مولکولی

آقای دکتر ابوالفضل برزگر - دانشیار رشته بیوفیزیک

آقای دکتر سعید جعفری راد - استادیار رشته شیمی آلی

آقای دکتر نقی بهزادی عین - دانشیار رشته فیزیک کوانتوم

آقای دکتر وارطان سیمونز - دانشیار رشته زمین شناسی اقتصادی

آقای دکتر رضا احمدی - استادیار رشته ریاضی آنالیز

آقای دکتر سعید صالحی پور- دانشیار رشته ریاضی- منطق در علوم کامپیوتر

آقای دکتر بهزاد نیکزاد - استادیار علوم اعصاب

 

کارکنان مرکز:

آقای رحیم خلیلی فائزی - مسئول امور اداری و آموزشی، تلفن دفتر کار: ۰۴۱۳۳۳۹۳۹۲۸

 

آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۵۱۴۷