دکتر سعید جعفری راد

 

استادیار رشته شیمی آلی

تلفن دفر کار: ۰۴۱۳۳۳۹۳۹۲۵

پست الکترونیکی: jafarirad@tabrizu.ac.ir


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۰۵ مهر ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۱۸۹۹