ریاست مرکز

 

دکتر ابوالفضل برزگر

دانشیار بیوفیزیک

 

 

تلفن تماس: ۳۳۳۹۳۹۲۲-۰۴۱

 

آخرین ویرایش۲۵ آذر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۲۳۴