گروه آموزشی بیوفیزیک

تعداد بازدید:۱۴۳۰

ماموریتهای گروه آموزشی پژوهشی بیوفیزیک به شرح زیرند:

  1. پرورش دانشجویان کارشناسی ارشد در رشته بیوفیزیک
  2. ارائه خدمات آزمایشگاهی
  3. ارائه خدمات آموزشی در چارچوب کارگاه های متنوع، شامل مدلسازی زیستی، طراحی دارو، طراحی پپتید، زیست محاسبات
  4. برقراری ارتباط موثر با صنایع و ارائه خدمات پژوهشی و توسعه‌ای در زمینه های زیستی
آخرین ویرایش۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶