اعضای هیات علمی و کارکنان

تعداد بازدید:۷۰۸۹

اعضای هیات علمی:

خانم دکتر اشرف قلی زاده - استاد بیوشیمی و بیوتکنولوژی مولکولی

آقای دکتر ابوالفضل برزگر - دانشیار رشته بیوفیزیک

آقای دکتر سعید جعفری راد - دانشیار رشته شیمی آلی

آقای دکتر نقی بهزادی عین - دانشیار رشته فیزیک کوانتوم

آقای دکتر وارطان سیمونز - دانشیار رشته زمین شناسی اقتصادی

آقای دکتر رضا احمدی - استادیار رشته ریاضی آنالیز

آقای دکتر سعید صالحی پور- دانشیار رشته ریاضی- منطق در علوم کامپیوتر

آقای دکتر بهزاد نیکزاد - استادیار علوم اعصاب

 

کارکنان مرکز:

خانم اکرم لاله زاری - کارشناس امور اداری، تلفن دفتر کار: ۰۴۱۳۳۳۹۳۹۲۸

 

آخرین ویرایش۱۷ شهریور ۱۳۹۹