دکتر ابوالفضل برزگر

تعداد بازدید:۳۳۰۶

 

دانشیار رشته بیوفیزیک

تلفن دفتر کار: ۰۴۱۳۳۳۹۳۹۲۶

پست الکترونیکی: barzegar@tabrizu.ac.ir


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۰۵ مهر ۱۳۹۶