دکتر نقی بهزادی عین

تعداد بازدید:۲۱۰۳

 

دانشیار رشته فیزیک کوانتوم

تلفن دفتر کار: ۰۴۱۳۳۳۹۳۹۲۷

پست الکترونیکی: n.behzadi@tabrizu.ac.ir


<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۳۹۷