فعالیتهای آموزشی

تعداد بازدید:۲۶۵۶

این مرکز از سال تحصیلی 92-1391 مجوز پذیرش دانشجو در دو رشته بیوفیزیک و فیتوشیمی را دریافت کرده و در حال حاضر دانشجویان تحصیلات تکمیلی در این دو رشته در این مرکز تحصیل می نمایند.

آخرین ویرایش۱۷ بهمن ۱۳۹۵