برنامه درسی نیمسال اول ۹۹-۹۸

تعداد بازدید:۳۶۱۴

رشته بیوفیزیک

کلاس شماره ۱

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۴-۲

۶-۴

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

بیوفیزیک سلولی

دکتر برزگر

طراحی محاسباتی دارو

دکتر توحیدی فر

   

دوشنبه

بیوانفورماتیک ساختاری

دکتر برزگر

منطق و روش تحقیق

دکتر بهزادی

 

 

سه شنبه

 

مباحث پیشرفته در پروتئینها

دکتر قلی زاده

   

چهارشنبه

       
 

رشته فیتوشیمی

کلاس شماره ۲

۱۰-۸

۱۲-۱۰

۴-۲

۶-۴

شنبه

 

شیمی ترکیبات طبیعی

دکتر سیمونز

کاربرد روشهای دستگاهی

دکتر جعفری راد

شیمی سنتز مواد آلی

دکتر جعفری راد

یکشنبه

 

‌‌‌

شیمی ترکیبات طبیعی

دکتر جعفری راد

گیاه شناسی

دکتر دهقانیان

دوشنبه

 

شیمی سنتز مواد آلی

دکتر جعفری راد

 

 

سه شنبه

       

چهارشنبه

       
 
آخرین ویرایش۰۸ دی ۱۳۹۸