کتابخانه مرکز

تعداد بازدید:۱۹۸۰
کتابخانه مرکز تحقیقات علوم پایه، دارای بیش از ۵۰۰ جلد کتاب تخصصی به زبان انگلیسی در زمینه های فیزیک، مکانیک کوانتوم، نجوم، زمین شناسی، کامپیوتر، ریاضی، زیست شناسی، بیوفیزیک، تکنولوژی مولکولی، شیمی، پلیمر، و نجوم و نیز کتابهای فارسی در زمینه گیاهان دارویی بوده و بطور فعال به دانشجویان این مرکز و سایر دانشکده ها ارائه خدمات می نماید.
آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۳۹۶