طرح های پژوهشی خاتمه یافته

تعداد بازدید:۲۲۷۶

 

 

نام طرح

مجری طرح

تاریخ پایان طرح

۲۱۲

تعیین سن کانی سازی در کانسار مولیبدن پورفیری سیه کمر، واقع در غرب میانه به روش Re-Os

وارطان سیمونز

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۳۰/۷/۹۵

۲۱۱

مطالعه مکانیسم عمل و خواص آنتی فلاونوئید مریستین به کمک روشهای تجربی و محاسباتی

ابوالفضل برزگر

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۱/۴/۹۵

۲۱۰

بررسی و مقایسه پروتئین های گیاهی DUF538 متصل شونده به کلروفیل

اشرف قلی زاده

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۷/۳/۹۵

۲۰۹

برآورد خطای مرتکب شده در بازسازی gc – قاب از زیر فضاها

رضا احمدی

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۲۵/۱۱/۹۴

۲۰۸

بررسی امکان تولید کم هزینه نانوذرات اکسید مس با استفاده از دور ریز کارخانه چغندر قند برای کاربرد در صنایع آرایشی و بهداشتی

سعید جعفری راد

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۱۲/۹/۹۴

۲۰۷

انتقال انرژی در سیستمهای کوانتومی

نقی بهزادی

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۱۲/۹/۹۴

۲۰۶

مطالعه توزیع رنیوم در مولیبدنیتهای کانسار مس مولیبدن پورفیری یونگون و تعیین سن کانی سازی با استفاده از روش Re-Os

وارطان سیمونز

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۳۰/۷/۹۴

۲۰۵

بررسی ساختار پروتئین گیاهی Duf 538 در شرایط in Silico

اشرف قلی زاده

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۱۸/۲/۹۴

۲۰۴

تولید نانوذرات نقره بوسیله پسماند کارخانه قندسازی

سعید جعفری راد

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۱۸/۲/۹۴

۲۰۳

فیتوسنتز نانوذرات نقره بوسیله عصاره گیاه Hyssopus officinalis

سعید جعفری راد

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۱/۴/۹۴

۲۰۲

بررسی نحوه عمل مولکولهای سیستئین پروتئیناز و سیستاتین به حالت پیوندی

اشرف قلی زاده

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۲۵/۱۰/۹۳

۲۰۱

انتقال حالتهای گزینشی کوانتومی

نقی بهزادی

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۱۹/۹/۹۳

۲۰۰

مطالعه ایزوتوپهای پایدار جهت تعیین شرایط کانه زایی در منطقه کانه دار مس مولیبدن رگه ای قره چیلر قره دره، آذربایجان شرقی

وارطان سیمونز

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۱۵/۷/۹۳

۱۹۹

ساختن سوئیچ کوانتومی با استفاده از کاواکهای الکترومغناطیسی جفت شده

نقی بهزادی

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۲۲/۳/۹۳

۱۹۸

تعیین ویژگیهای ساختاری و علمی پروتئینهای غیر فعال کننده ریبوزومی

اشرف قلی زاده

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۲۲/۳/۹۳

۱۹۷

ساخت و آنالیز ساختارهای پیوندی سیستئین پروتئناز و سیستاتین

اشرف قلی زاده

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۲۲/۳/۹۳

۱۹۶

مدل سازی و مطالعه رابطه کمی ساختار ت فعالیت QSAR مشتقات ترکیبات پریدنیتون بعنوان داروهای ضد HIV

ابوالفضل برزگر

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۲۸/۱/۹۳

۱۹۵

انتقال کامل حالتهای کوانتومی از طریق کاواکهای الکترومغناطیسی جفت شده

نقی بهزادی

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۲۳/۱۱/۹۲

۱۹۴

توزیع رنیوم در داخل مولیبدنیتهای منطقه کانی سازی مس مولیبدن قره چیلر قره دره با سنگ میزبان گرانیتوئیدی، شمال غرب ایران

وارطان سیمونز

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۱/۷/۹۲

۱۹۳

بررسی برهم کنش پروتئین نوترکیب سیستاتین پروتئینازها در گیاهان در شرایط In Silico

اشرف قلی زاده

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۱/۴/۹۲

۱۹۲

توزیع رنیوم در داخل مولیبدنیتهای منطقه کانی سازی مس مولیبدن قره چیلر – قره دره، شمال غرب ایران

وارطان سیمونز

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۲۷/۳/۹۲

۱۹۱

بررسی تاثیر متابولیسم D -آمینواسید بر روی تظاهر ژنهای مربوط به آنزیم های سیستم پروتئولیتیک

اشرف قلی زاده

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۱۷/۳/۹۲

۱۹۰

بررسی رفتار هیدرولیزی نانوحاملهای بر پایه کوپلیمرهای تری استات سلولز

سعید جعفری راد

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۱۷/۳/۹۲

۱۸۹

بررسی دگرسانی، کانی سازی و ژنز کانسار آهن نوع رگه ای شمال صومعه، شمال اهر، آذربایجان شرقی

وارطان سیمونز

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۱۰/۱۲/۹۱

۱۸۸

همبستگی کوانتومی در دمای زیر صفر

نقی بهزادی

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۱۰/۱۲/۹۱

۱۸۷

کاربرد مدلهای گرافیکی در بررسی اسیدآمینه های جهش یافته در ژنهای مربوط به بیمارهای سرطان سینه در ژنوم انسان

فرشاد رضوان

دانشگاه تبریز

۱/۱۲/۹۱

۱۸۶

بررسی و آنالیز اسیدآمینه های جهش یافته مضر و غیر مضر در ژنوم انسان

محمدعلی بالافر

دانشگاه تبریز

۱/۱۲/۹۱

۱۸۵

مطالعه تئوریک خواص نانوساختارهای کربنی فعال شده بعنوان حاملهای دارویی

ابوالفضل برزگر

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۱۵/۱۱/۹۱

۱۸۴

بررسی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی SPNs در ژن P53 انسانی

ابوالفضل برزگر

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۱۵/۱۱/۹۱

۱۸۳

OD - سرشت نمایی گروه های متناهی

علیرضا مقدم فر

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۷/۱۱/۹۱

۱۸۲

مطالعه اسپکتروسکوپی کمپلکس تشکیل شده بین کرستین و فلز سمی قلع و بررسی خصوصیات آنتی اکسیدانی آن

غلامرضا دهقان

دانشگاه تبریز

۱۵/۵/۹۱

۱۸۱

جداسازی فراکنشهای پروتئینی گیاه آفتابگردان و بررسی اثرات مورفو – مولکولی آنها بر روی بافتهای سیستم هوایی گیاه سرخس تحت شرایط In Vitro

اشرف قلی زاده

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۱/۴/۹۱

۱۸۰

اکسایش الکتروکالیتی I -تیرووزین بر پایه نانوکامپوزیت سولفید کادمیوم کیتوسان

حبیب رزمی

دانشگاه آذربایجان

۱/۴/۹۱

۱۷۹

برخی توپولوژیهای محدب روی فضای لبگ

سعید مقصودی

دانشگاه زنجان

۱۷/۳/۹۲

۱۷۸

همبستگی کوانتومی در دمای غیر صفر

نقی بهزادی

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۱۷/۳/۹۱

۱۷۷

سامانه های دو محیط دوست بر پایه کوپلیمرهای تتری استات سلولز: رفتار خود اجتماعی و برهم کنشهای میزبان مهمان

سعید جعفری راد

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۲۵/۲/۹۱

۱۷۶

ایجاد نانوداروهای کورکومین و مطالعه خواص فیزیکوشیمیایی – دارویی آنها در مقایسه با کورکومین آزاد

ابوالفضل برزگر

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۲۵/۱/۹۱

۱۷۵

مطالعه در هم تنیدگی دینامیکی و گرمایی در سیستمهای کوانتومی

نقی بهزادی

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۲۵/۱/۹۱

۱۷۴

سنتز دندریمرهای جدید حاوی گروههای انتهایی آبدوست و آبگریز مبتنی بر سیتریک اسید و بررسی کاربرد آنها بعنوان نانوحاملهای بیوسازگار

حسن نمازی

دانشگاه تبریز

۱۵/۱/۹۱

۱۷۳

مطالعه تنوع تکامل ویروس HIV بر مبنای فیلوژنی مولکولی

ابوالفضل برزگر

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۱۵/۱/۹۱

۱۷۲

بررسی ناهمسازی کوانتومی بعنوان سنجه ای از همبستگی کوانتومی در سیستمهای مرکب کوانتومی

نقی بهزادی

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۱/۱/۹۱

۱۷۱

ایجاد نانوداروهای کورکومین و مطالعه خواص فیزیکوشیمیایی دارویی آنها در مقایسه با کورکومین آزاد

ابوالفضل برزگر

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۱۵/۱۱/۹۰

۱۷۰

مطالعه تنوع تکامل ویروس HIV بر مبنای فیلوژنی مولکولی

ابوالفضل برزگر

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۱۵/۱۰/۹۰

۱۶۹

مطالعه خواص بیولوژیکی و دارویی ترکیب پروبوکول به عنوان یک عامل anti-hyperlidemic بر روی رده سلولی L6-myoblast

ابوالفضل برزگر

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۱۵/۹/۹۰

۱۶۸

شبیه سازی عددی تخلیه پلاسمایی در حضور ذرات غبار

غلامرضا فروتن

۱۵/۸/۹۰

۱۶۷

مطالعه فضاهای متری مخروطی و قضایای نقطه ثابت در این فضاها

علی فرج زاده

دانشگاه رازی کرمانشاه

۱۵/۸/۹۰

۱۶۶

بررسی اثرات تزریق درون هیپوکامبی ویتامین C و هورمون پروژسترون بر حافظه فضایی در طی بیماری مولتیپل اسکلروزیس

حمیرا حاتمی

دانشگاه تبریز

۲۵/۵/۹۰

۱۶۵

مطالعه کاربرد هیبریدهای خطی – دندریتی کربوسیلوکسانی بعنوان نانوحاملهای جدید در سامانه های رهش داروی نالتروکسان

حسن نمازی

دانشگاه تبریز

۲۶/۳/۹۰

۱۶۴

تظاهر پروتئین سیستاتین آفتابگردان با استفاده از سیستم بیان کننده باکتری

اشرف قلی زاده

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۱/۳/۹۰

۱۶۳

روش جدید فاکتوریزاسیون در مکانیک کوانتومی

حسین متولی

دانشگاه تبریز

۲۵/۲/۹۰

۱۶۲

بررسی پروفایل ژن لیگاز اوبی کوئتین در سیستم هوایی گیاه ذرت

اشرف قلی زاده

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۸/۲/۹۰

۱۶۱

بررسی در هم تنیدگی در سیستمهای کوانتومی مرکب با استفاده از تقارن جایگشتی

نقی بهزادی

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۲۵/۱/۹۰

۱۶۰

مطالعه خواص دارویی- آنتی اکسیدانی ترکیب دی پریدامول در محیط درون سلولی و برون سلولی

ابوالفضل برزگر

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۲۵/۱/۹۰

۱۵۹

شبه درجات کاراکترها و فوق مونومیال بودن

کمال عزیزی هریسی

دانشگاه تبریز

۲۵/۱/۹۰

۱۵۸

امواج شاک داست یون صوتی در داستی پلاسما با مترک در حضور الکترونهای به تله افتاده شده

حسن علی نژاد

دانشگاه صنعتی بابل

۲۵/۱/۹۰

۱۵۷

بررسی اثرات مورفومولکولی آنزیم EcoRI با بافت برگی گیاه توتون

اشرف قلی زاده

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۱/۱۰/۸۹

۱۵۶

دامنه های شبه پروفرو دامنه های UMt

پرویز سهندی

دانشگاه تبریز

۲۵/۸/۸۹

۱۵۵

بررسی طول عمر اکسیاتیونهای غیر مستقیم در تله های الکتروستاتیکی چاههای کوانتومی دوگانه Gan/ALGan

اصغر عسگری

دانشگاه تبریز

۳۱/۴/۸۹

۱۵۴

شبیه سازی دینامیک مولکولی Coarse-grain پروتئینهای SNARE در غشاء

فرامرز مهر نژاد

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

۲۵/۴/۸۹

۱۵۳

تهیه باکتریهای تراریخت کد کننده پروتئین لیگازاوبی کوئتین گیاه ذرت

اشرف قلی زاده

۱/۲/۸۹

۱۵۲

انتشار نور از فرو سرعت تا فرا سرعت

مصطفی صحرایی

دانشگاه تبریز

۲۵/۱۰/۸۸

۱۵۱

سنتز، مطالعه و تعیین ساختار بلور کمپلکس جدیدی از مس

موید حسینی صدر

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

۲۲/۱۰/۸۸

۱۵۰

سنتز ۱ و ۱- بیس (تری متیل سیلیل) ۲- نفیل اتیلن و انجام برخی واکنشهای فریدل کرافتس به روی آن

کاظم دیندار صفا

دانشگاه تبریز

۵/۱۰/۸۸

۱۴۹

مطالعه خصوصیات آنتی اکسیدانی انواع متیل کومارین ها به عنوان داروهایی جدید در جاروب رادیکالهای آزاد

ابوالفضل برزگر

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۱/۹/۸۸

۱۴۸

مطالعه تکثیر و تمایز سلولهای مزانشیم ( MSCs ) انسانی تحت تاثیر آنتی اکسیدانهای مختلف

ابوالفضل برزگر

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۱/۹/۸۸

۱۴۷

نور تند و کند در سلولهای نازک گازی

سهراب احمدی کندجانی

دانشگاه تبریز

۱۵/۶/۸۸

۱۴۶

حل عددی معادلات دیفرانسیل فازی تحت مشتق تعمیم یافته

کریم ایواز

دانشگاه تبریز

۱/۶/۸۸

۱۴۵

پیرامون ماتریسهای با درایه های بازگشتی

علیرضا مقدم فر

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱۵/۳/۸۸

۱۴۴

مطالعه پاشندگی موضعی در هیترو ساختارهای کریستال فوتونی

محمد رضا خردمند

دانشگاه تبریز

۱/۳/۸۸

۱۴۳

بررسی وجود باکتریهای تولید کننده سایدرد فوری جاذب آهن در سیستم هوایی گیاه سلوسیاکریستاتا

اشرف قلی زاده

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۳۱/۲/۸۸

۱۴۲

احتمال اینکه یک عضو از یک گروه متناهی دارای ریشه n ام باشد

علی اکبر مهرورز

دانشگاه تبریز

۳۱/۱/۸۸

۱۴۱

اثرات دمای یون روی امواج یون صوتی در پلاسمای غیر همدما

حسن علی نژاد

دانشگاه صنعتی بابل

۳۰/۱۱/۸۷

۱۴۰

تهیه باکتری های تراریفت کد کننده سیستم RM باکتریایی و مطالعه اثرات (نتایج) بیومولکولی آن

اشرف قلی زاده

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۳۰/۱۰/۸۷

۱۳۹

تعداد کاراکترهای غیر خطی و مرکز گروه از یک گروه متناهی

کمال عزیزی هریس

دانشگاه تبریز

۳۰/۱۰/۸۷

۱۳۸

تعادلهای برداری و کاربردهای آن در بهترین تقریب در فضاهای برداری جزئی مرتب و نابرابریهایی کن - فن

علی فرج زاده

دانشگاه رازی کرمانشاه

۱۵/۹/۸۷

۱۳۷

تهیه و بررسی خواص نانو کامپوزیت هادی آنیلین / روی

علی اولاد قره گوز

دانشگاه تبریز

۳۱/۴/۸۷

۱۳۶

انتقال شتابگیری ذرات پر انرژی در کمربند تشعشعی زمین

محمود مصلحی فر

دانشگاه تبریز

۳۱/۳/۸۷

۱۳۵

سرشت نمائی گروهها با استفاده از مرتبه مولفه های آنها

محمد رضا درفشه

دانشگاه تهران

۳۱/۳/۸۷

۱۳۴

توپولوژی اکید روی فضای ( w و X ) ۱

سعید مقصودی

دانشگاه زنجان

۳۱/۳/۸۷

۱۳۳

سنتز منومرهای شبه وینیلی حاوی مشتقات ایزو پروپیلیدین فورانوزها

حسن نمازی

دانشگاه تبریز

۳۱/۲/۸۷

۱۳۲

پاسخهای گیاه سویا ( Glycin max L ) به فنیل مرکوریک استات تحت شرایط invitro

بهرام باغبان کهنه دوز

دانشگاه تبریز

۳۰/۱۱/۸۶

۱۳۱

حل عددی یک معادله دیفرانسیل با استفاده از یک روش عددی

مهدی دهقان

دانشگاه امیرکبیر

۳۰/۱۱/۸۶

۱۳۰

یک قضیه بهترین تقریب در درختان متری

علی امینی هرندی

دانشگاه شهرکرد

۳۰/۱۱/۸۶

۱۲۹

تعادل در فضای های متری کامل

علی فرج زاده

دانشگاه رازی کرمانشاه

۳۰/۱۱/۸۶

۱۲۸

پیرامون ماتریسهای با درایه های بازگشتی

علیرضا مقدم فر

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۳۰/۱۱/۸۶

۱۲۷

کنش گیاهان مختلف با آنزیم های مختلف برش دهنده DNA

اشرف قلی زاده

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۱۵/۱۰/۸۶

۱۲۶

متناهی بودن کوهومولوژی مدولهای موضعی مدرج و بررسی مولفه های آنها

رضا سزیده

دانشگاه ارومیه

۳۰/۷/۸۶

۱۲۵

سنتز پلیمرهای جدید با گروههای آویزان عامل دارتریس (دی متیل سیلیل) متیل C 3 (SiMe3H)

کاظم دیندار صفا

دانشگاه تبریز

۳۱/۳/۸۶

۱۲۴

برآورد بهینه حجم نمونه در روش مونت کارلو

حسین بیورانی

دانشگاه تبریز

۲۹/۱۲/۸۵

۱۲۳

مطالعه خواص الکترونیکی ساختارهای فلز-عایق-نیم رسانا ( MIS ) تهیه شده بر اساس ویفرهای سیلیکون Si در محدوده دمایی ۴۰۰-۱۰۰ درجه کلوینی

حسن بیدادی

دانشگاه تبریز

اسفند ۸۵

۱۲۲

توزیع های دم سنگین و برآورد پارامترهای آنها

حسین جباری

دانشگاه تبریز

۳۰/۱۱/۸۵

۱۲۱

تحقیق در مورد نقاط قویاً نمایان شده در فضاهای K(X,Y) ، C 0 (X) و ...

یداله دهقان

دانشگاه تبریز

۳۰/۷/۸۵

۱۲۰

جداسازی و تعیین mRNA کد کننده چپرون نوع “s” از گیاه سلوسیاکریستاتا

اشرف قلی زاده

دانشگاه تبریز

۳۰/۷/۸۵

۱۱۹

تاثیر استرس خشکی بر روی متابولیسم D - آمینو اسیدها در گیاهان: همسانه سازی مولکولی آنزیم D - ......

اشرف قلی زاده

دانشگاه تبریز – مرکز تحقیقات

۳۰/۷/۸۵

۱۱۸

اصلاح شیمیایی β - سیکلو دکسترین و بررسی امکان کاربرد آنها بعنوان نانو ذرات

حسن نمازی

دانشگاه تبریز

۳۰/۷/۸۵

۱۱۷

جواب کانونیکی مساله غیر معین با n نقطه برگردان زوج

علی اصغر جدیری اکبر فام

دانشگاه تبریز

۱۵/۷/۸۵

۱۱۶

مطالعه برخی خواص عملگرهای ترکیبی وزن دار روی جبرهای متشکل از توابع تحلیلی

محمدرضا جبارزاده

دانشگاه تبریز

۱/۷/۸۵

۱۱۵

انتگرالهای هیلبرت سبک

محمد حسن فاروقی

دانشگاه تبریز

۱۵/۶/۸۵

۱۱۴

بررسی دینامیک پلاسما در دستگاههای کانونی نوع فیلیپوف

وحید سیاه پوش

دانشگاه تبریز

۳۱/۵/۸۵

۱۱۳

کرم چاله های کلاسیکی و کوانتومی با جمله کیهانشناختی میرا

فرهاد دارابی

دانشگاه تبربیت معلم آذربایجان

۳۱/۵/۸۵

۱۱۲

مطالعه پترولوژیکی و ژئوشیمیایی ساب ولکانیکهای داسیتی شمال آذربایجان

احمد جهانگیری

دانشگاه تبریز

۳۱/۳/۸۵

۱۱۱

استخراج و خالص سازی آنزیم ترمینال ترانسفراز از تیموس گوساله

محمد علی حسینپور فیضی

دانشگاه تبریز

۳۱/۳/۸۵

۱۱۰

یک باریکه الکترونیکی گرم از میان پلاسمای سرد و تولید امواج رادیویی از نوع ۳

صمد سبحانیان

دانشگاه تبریز

۳۱/۳/۸۵

۱۰۹

پاراسوپرسی متری و جبر ( c و ۲) x

حسین فخری

دانشگاه تبریز

۳۱/۳/۸۵

۱۰۸

مطالعه کاهش و افزایش سرعت انتشار نور در سیستمهای اتمی همدوس

مصطفی صحرایی

دانشگاه تبریز

۳۱/۲/۸۵

۱۰۷

مطالعه خواص حجمی و صوتی لیتم برمید در برخی حلالهای آبی

محمد تقی زعفرانی

دانشگاه تبریز

۳۱/۱/۸۵

۱۰۶

تهیه الکترودهای کوارتز اصلاح شده با پلیمرهای پلی استایرن و پلی استایرن دی ونیل بنزین و....

عبدالرضا میر محسنی

دانشگاه تبریز

۲۹/۱۲/۸۴

۱۰۵

ارزیابی اقتصادی، کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز افقهای بوکسیت – لاتریت منطقه کانی شیته، شرق بوکان، آذربایجان غربی

علی اصغر کلاگری

دانشگاه تبریز

۱۶/۱۲/۸۴

۱۰۴

دلتا بستار ایده آلها نسبت به یک مدول نوتری روی حلقه های جابجایی

رضا نقی پور

دانشگاه تبریز

۳۰/۱۱/۸۴

۱۰۳

مطالعه کانی شناسی لایه های رسی همراه سنگهای پیروکلاستیک آتشفشانهای سهند در جنوب غرب بستان آباد، شمالغرب ایران

احمد جهانگیری

دانشگاه تبریز

۳۰/۱۱/۸۴

۱۰۲

غربال کردن ارقام ایرانی برنج نسبت به تحمل کمبود روی و بررسی ساز و کارهای فیزیولوژیکی تحمل

رقیه حاجی بلند

دانشگاه تبریز

۳۰/۱۰/۸۴

۱۰۱

حذف از آب با استفاده از پلی آنیلین

علی اولاد قره گوز

دانشگاه تبریز

۳۰/۱۰/۸۴

۱۰۰

رفتار مجانبی ایستایی

رضا نقی زاده

دانشگاه تبریز

۳۰/۹/۸۴

۹۹

حل یک مساله مقدار مرزی اولیه با شرایط مرزی غیر استاندارد

مهدی دهقان

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

۳۰/۸/۸۴

۹۸

اثر پوزتیرون بر امواج منفرد در یک پلاسمای الکترون- پوزتیرون-یون

صمد سبحانیان

دانشگاه تبریز

۳۰/۸/۸۴

۹۷

تعیین تعداد خوشه ها با استفاده از آنتروژی نرمال شده در تحلیلهای آمیخته

محمد قربانی

دانشگاه تبریز

۳۰/۷/۸۴

۹۶

مدول همواری و بهترین تقریب توابع پیوسته روی گروههای فشرده

حمید واعظی

دانشگاه تبریز

۳۰/۷/۸۴

۹۵

ارتباط کارکترهای تحویل ناپذیر و بعضی زیر گروههای یک گروه متناهی

علی اکبر مهرورز

دانشگاه تبریز

۳۰/۷/۸۴

۹۴

مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی و دارو شناختی انسولین در حضور گلوکز

ناصر پولادی

دانشگاه تبریز

۱۵/۷/۸۴

۹۳

سنتز همو پلیمر گلیسیدیل متاکریلات و کوپلیمرهایی آن از استایرن و مشتقات استایرن با گروه حجیم تریس تری متیل سیلیل متان و بررسی خصوصیات آنها

کاظم دیندار صفا

دانشگاه تبریز

۱۵/۷/۸۴

۹۲

مطالعه ژئوشیمیایی کانیهای آپاتیت، کلسیت و بیوتیت در معدن میکای قره باغ، آذربایجان غربی

محسن موید

دانشگاه تبریز

۱۵/۶/۸۴

۹۱

نگاشتهای حل پذیر دارای پارامتر کنترل دینامیکی اتفاقی

محمدعلی جعفری زاده

دانشگاه تبریز

۱۵/۶/۸۴

۹۰

مهندسی نرم افزار: روند معاصر

آیاز عیسی زاده

دانشگاه تبریز

۱۵/۵/۸۴

۸۹

مسائل مقدار ویژه معکوس برای ماتریسهای متقارن- مثبت و تصادفی

محمود محسنی

دانشگاه شهید چمران اهواز

۱۵/‏۰۵/‏۸۴‬

۸۸

بررسی امکان تغییر تابع توزیع انرژی الکترون با افزایش الکترونهای دنباله در یک پلاسمای پلیوم

صمد سبحانیان

دانشگاه تبریز

۱۵/۵/۸۴

۸۷

کاراکترهای وابسته به کلاسهای تقارن تانسوری

محمد شهریاری

دانشگاه تبریز

۳۱/۴/۸۴

۸۶

حاصلضرب گروههای ساده با گروههای متقارن

محمد رضا درفشه

دانشگاه تهران

۳۱/۴/۸۴

۸۵

حل عددی معادلات انتگرال- دیفرانسیل غیرخطی با روش تاو با تخمین خطا

محمد یعقوب رحیمی اردبیلی

دانشگاه تبریز

۳۱/۴/۸۴

۸۴

سنتز و بررسی هیدروژلهای هدفدار با آزاد سازی دارو در کولون

مهرداد مهکام

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

۱۵/۳/۸۴

۸۳

تحقیق در آنالیز Bayes و کاربرد آن در مکانیک آماری

منوچهر امیری

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

۱۵/۳/۸۴

۸۲

بررسی پتروگرافیکی و پترولوژیکی توده گرانیتوئیدی میشو (جنوب مرند) با نگرشیث خاص بر پتانسیل اقتصادی آن

محسن موید

دانشگاه تبریز

۱/۳/۸۴

۸۱

کنترل مبتنی بر کامپیوتر دستگاه پتانسیوایستا- گالوانوایستای دستی و بررسی عملکرد آن از طریق مطالعه بازدارندگی برخی آمینواسیدها در خوردگی فولاد در محیط اسیدی

رقیه حاجی بلند

دانشگاه تبریز

۳۱/۲/۸۴

۸۰

مطالعه پروفیل میدانهای لیزر چرنکف باری الکتریک مرکزی در حضور یک ستون پلاسمای مغناطیسه

بابک شکری

دانشگاه شهید بهشتی

۳۱/۲/۸۴

۷۹

On the finiteness of local cohomology over non-finite modules

شکراله سالاریان

دانشگاه اصفهان

۳۱/۲/۸۴

۷۸

محاسبه انرژی بستگی برای مولکولهای بابارهای متقارن و نامتقارن

محمدرضا اسکندری

دانشگاه تبریز

۳۱/۲/۸۴

۷۷

پایه های همولوژیکی مدولهای با تولید متناهی

جواد اسداللهی دهقی

دانشگاه شهر کرد

۳۱/۲/۸۴

۷۶

عملگردهای امید شرطی و فربنیوس روی فضا های توابع اندازه پذیر

محمد رضا جبار زاده

دانشگاه تبریز

۱۵/۲/۸۴

۷۵

اعداد تحمیل کننده احاطه گر برای بعضی از گرافها

مگردیچ تومانیان

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

۳۱/۱/۸۴

۷۴

توزیعی مجانبی از مراتب بالاتر ویژه مثبت و منفی مسأله غیر معین

علی اصغر جدیری اکبر فام

دانشگاه تبریز

۳۱/۱/۸۴

۷۳

جابجایی جنین در بین دانه یا به دور گونه های مختلف و بررسی اثرات آن در گندم، جو و ذرت

محمد خسروشاهلی

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

۳۰/۱۲/۸۳

۷۲

∆ - بستار ایده آلها به یک مدول آرتینی

رضا نقی پور

دانشگاه تبریز

۱۵/۱۲/۸۳

۷۱

راجع به گراف ناجابجائیر وابسته به یک گروه متناهی

علیرضا مقدم فر

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۱۵/۱۲/۸۳

۷۰

مطالعه اسکارن تیپ کلسیک مرتبط با توده ساب- ولکانیک گرانیتو ئیدی (میزبان ذخیره مس پورفیری) و......

علی اصغر کلاگری

دانشگاه تبریز

۳۰/۱۱/۸۳

۶۹

مطالعه نورسنجی دوتایی های نزدیک تماسی

داود محمدزاده جسور

دانشگاه تبریز

۱۵/۱۰/۸۳

۶۸

فشردگی مجموعه - توسیعها

شهرام رضا پور

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

۱۵/۱۰/۸۳

۶۷

اندازه گیری و مدلسازی دانسیته، سرعت صوت و تراکم پذیری برای پلی پروپیلن گلیکول در برخی از الکلها

محمد تقی زعفرانی

دانشگاه تبریز

۱۵/۱۰/۸۳

۶۶

رده بندی خمینه های ریمانی از نقض همگنی یک و با خمیدگی نامثبت

سید محمد باقر کاشانی

دانشگاه تربیت مدرس

۳۰/‏۰۸/‏۸۳‬

۶۵

روی یک حد سید از هال و پنک

علیرضا زکایی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۳۰/۷/۸۳

۶۴

بررسی خواص حسابی اعداد

تاتیانا حسامی پیله ورد

دانشگاه شهرکرد

۳۰/۷/۸۳

۶۳

معادلات دیو فانتی

خدابخش حسامی پیله رود

دانشگاه شهر کرد

۳۰/۷/۸۳

۶۲

بهینه سازی سیستم آشکار سازی مین های زمینی به کمک اسپکتروسکپی گاماهای با روش مونت کارلو و مقایسه با اندازه گیری تجربی

علی پذیرنده

دانشگاه تهران

۳۱/۶/۸۳

۶۱

سنتز. بررسی و شناسایی دو کمپلکس جدید مس ( I ) با استفاده از لیکندهای تتراتیومتالات و پیرازولیل

مؤید حسینی صدر

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

۱۵/۵/۸۳

۶۰

مطالعه جو ستارگان با استفاده از اثر سطح محدود در نسل بعدی آزمایشهای ریزهمگرایی گرانشی

سهراب راهور

دانشگاه صنعتی شریف

۳۱/۴/۸۳

۵۹

مهندسی نرم افزار بر اساس ترکیب قطعات پیش ساخته

آیاز عیسی زاده

دانشگاه تبریز

۱۵/۴/۸۳

۵۸

خواص متناهی بودن مدولهای کوهمولوژی موضعی

کامران دیوانی

دانشگاه الزهراء

۱۵/۴/۸۳

۵۷

دوشکستی تنش القایی در پلیمرهای ترموپلاستیک

حبیب تجلی

دانشگاه تبریز

۳۱/۳/۸۳

۵۶

حل عددی یا معادله دیفرانسیل جزئی همراه با یک مشخصه غیر کلاسیک

مهدی دهقان

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

۳۱/۳/۸۳

۵۵

تحلیل حساسیت در برنامه ریزی خطی؛ بازه مجموعه قید های فعال پایا

میر کمال میرنیا

دانشگاه تبریز

۳۱/۲/۸۳

۵۴

مقایسه روشهای خوشه بندی فازی بر اساس ماکزیمم آنتروپی و فازی C-means

محمد قربانی

دانشگاه تبریز

۳۱/۲/۸۳

۵۳

سنتز کوپلیمرهای جدید آکریلاتی، متاکریلاتی و دی انی ۴ – کلرومتیل استایرن حاوی گروه حجیم ترایسیل و بررسی خصوصیات آنها

کاظم دیندار صفا

دانشگاه تبریز

۳۱/۲/۸۳

۵۲

سنتز و بررسی پلیمر های آکریلیکی حاوی ایبوبروفن

مهرداد مهکام

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

۲۹/۱۲/۸۲

۵۱

توصیف ساختار کوانتومی مولکول دو میونی T3 و محاسبه آهنگ همجوشی آن

سید فرشاد فقیهی

دانشگاه شیراز

۲۹/‏۱۲/‏۸۲‬

۵۰

ساختار و دینامیک پلاسما و میدانهای مغناطیسی در تاج خورشیدی و ناحیه تشکیل باد خورشیدی

علی عجب شیر زاده

دانشگاه تبریز

۳۰/۱۱/۸۲

۴۹

جستجو برای یافتن مکانیسمهای جدید همسویی ذرات غبار در پلاسمای غبار بین ستاره ای

صمد سبحانیان

دانشگاه تبریز

۳۰/۹/۸۲

۴۸

زیر مدولهای اول- مدولهای اول

امید علی شهنی کرم زاده

دانشگاه شهید چمران اهواز

۳۰/‏۰۹/‏۸۲‬

۴۷

مطالعه ساختار خلاء و جنبه های کوانتومی ماده

حسین متولی

دانشگاه تبریز

۳۰/۸/۸۲

۴۶

عملکردهای ترکیبی وزن دار روی فضاهای ارلیس

محمد رضا جبار زاده

دانشگاه تبریز

۳۰/۸/۸۲

۴۵

بعد همولوژیک مدولها روی حلقه های کوهن مکالی تعمیم یافته

جواد اسداللهی دهقی

دانشگاه شهرکرد

۱۵/۸/۸۲

۴۴

بررسی تولید پلاسما توسط امواج مایکروویو با پلاریزاسیون خطی و دایروی

بابک شکری

دانشگاه شهید بهشتی تهران

۳۰/۷/۸۲

۴۳

بررسی امپدانس ستون پلاسما

صمد سبحانیان

دانشگاه تبریز

۳۰/۷/۸۲

۴۲

همجوشی کاتالیزور میونی و اداری در لایه های ایزوتوپ های هیدروژن

محمدرضا اسکندری

دانشگاه شیراز

۱۵/‏۰۷/‏۸۲‬

۴۱

پوشش انژکتیو ناصفر مدولها

شکراله سالاریان

دانشگاه اصفهان

۱۵/۷/۸۲

۴۰

خانوده مجموعه بحرانی برای گروه G=<x,y/x 2m-1 =1=y 2, y -1 xy =y=x 1+2m-2>

محمدعلی شهبازی

دانشگاه تبریز

۱۵/۵/۸۲

۳۹

ساخت و راه اندازی سیدرواستات خورشیدی

علی عجبشیر زاده

دانشگاه تبریز

مرداد ۸۲

۳۸

سرشت نمایی گروههای متناهی

محمد رضا درفشه

دانشگاه علم و صنعت ایران

۳۱/۴/۸۲

۳۷

بررسی کارآئی مدل نظری سیستم های پلاسمای کانونی نوع فیلیپوف

محمد امیر حمزه تفرشی

مرکز گداخت هسته ای انرژی اتمی ایران

۳۱/۳/۸۲

۳۶

طراحی و سنتز منومرهای دو محیط دوست حاوی اجراء مولکولهای کربوهیدراتی

حسن نمازی

دانشگاه تبریز

۱۵/۳/۸۲

۳۵

اندازه گیری همزمان الکتروشیمیایی اسید آمینه های قابل اکسید با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی

میر رضا مجیدی

دانشگاه تبریز

۳۱/۲/۸۲

۳۴

مدلسازی مونت کارلوی یک آشکار ساز ( tl ) Nal

صالح اشرفی

دانشگاه تبریز

۳۱/۱/۸۲

۳۳

زیر گروه مربعی یک گروه

احد مهدی زاده

دانشگاه تبریز

۲۹/۱۲/۸۱

۳۲

مطالعه رفتار وارونگی فاز در برخی سیستمهای دو فازی حاوی PEG مک و آب

محمد تقی زعفرانی

دانشگاه تبریز

۱۵/۱۲/۸۱

۳۱

اثرات ریز باندهای پر شده روی تحرک پذیری الکترون دو بعدی در ساختار نامتجانس AIN/GaN

منوچهر کلافی

دانشگاه تبریز

۱/۱۲/۸۱

۳۰

نقاط اتکاء در جبر های C و ارتباط آنها با هندسه جبرهای باناخ

یداله نژاد دهقان

دانشگاه تبریز

۳۰/۱۰/۸۱

۲۹

مهاجرت ۱ و ۳ تری متیل سیلیل از کربن به اکسیژن در سیلانول و واکنشهای مشتق یدید با الکتروفیلهای نختلف

کاظم دیندار صفا

دانشگاه تبریز

۳۰/۸/۸۱

۲۸

حل عددی یک معادله سهموی با یک شرط غیر موضعی انتگرال

مهدی دهقان

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

۳۰/۷/۸۱

۲۷

تهیه یک حسگر آمپرومتری برای اندازه گیری انتخابی و دقیق So2 قیمانده در برگه زرد آلو و انگور خشک

محمد حسین پور نقی آذر

دانشگاه تبریز

۳۰/۷/۸۱

۲۶

تشخیص پذیری گروه ( q , ۷) PSU

علی ایرانمنش

دانشگاه تربیت مدرس

۳۰/‏۰۷/‏۸۱‬

۲۵

تقریب مجانبی از مراتب بالاتر برای مقادیر ویژه استورم- لیوویل یک نقطه برگردان با شرط متناوب

علی اصغر جدیری اکبر فام

دانشگاه تبریز

۳۰/۷/۸۱

۲۴

حلهای دقیق معادله دیراگ برروی زمینه گرانشی ئو بعدی جفت شده به الکترومغناطیس

فرهاد دارابی

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

۳۱/۴/۸۱

۲۳

ناجابجایی و ابر ریسمان بسته در فضای فشرده

داود کمانی

مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات

۳۱/۳/۸۱

۲۲

فرکانس وقوع در سیستم های تصادفی

محمدرضا رحیمی تبار

دانشگاه علم و صنعت ایران

۳۱/۱/۸۱

۲۱

تعیین خواص ترمودینامیکی برخی محلولهای نمک+ متانول

محمدتقی زعفرانی

دانشگاه تبریز

۳۰/۱۱/۸۰

۲۰

اندرکنش باریکه لیزری تک رنگ رونده با اتمهای گاز در سلول نازک با در نظر گرفتن محدودیت فضایی باریکه لیزری

حبیب تجلی

دانشگاه تبریز

۳۰/۱۱/۸۰

۱۹

زبانهای پیکر بندی سیستم های نرم افزاری توزیعی: نیازمندیها و تحلیل

آیاز عیسی زاده

دانشگاه تبریز

۱۵/۱۱/۸۰

۱۸

آنالیز منحنی نوری ستاره AL Dra و تعیین پارامترهای مطلق

داود محمد زاده جسور

دانشگاه تبریز

۳۰/۱۰/۸۰

۱۷

مادلهای تعمیم یافته هاپفی

احمد حقانی

دانشگاه صنعتی اصفهان

۳۰/۹/۸۰

۱۶

بررسی اثرات مقتومت مکانیکی روی پارامترهای فیزیکی نیمرسانا و میکروچیپها

حسن بیدادی

دانشگاه تبریز

۳۰/۸/۸۰

۱۵

زیر گروههای وربال و مارجینال، گروههای لی پوچ توان و جبرلی آنها

مگردیچ تومانیان

دانشگاه تبریز

۳۰/۷/۸۰

۱۴

بررسی خواص سری که در آن

ابراهیم پور رضا

دانشگاه تبریز

۳۰/۷/۸۰

۱۳

عملکردهای بستاری M - مجموعه ها

محمد مهدی ابراهیمی

دانشگاه شهید بهشتی تهران

۳۰/۱۰/۸۰

۱۲

ناوردائی همدیس گرانشی و ثابت های جفت شدگی در نظریه کالوزا- کلاین

فرهاد دارابی

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

۳۰/۱۰/۸۰

۱۱

کوهن- مکالی بودن حلقه ها و مدلهای ضربی

رضا نقی پور

دانشگاه تبریز

۳۰/۱۰/۸۰

۱۰

آنالیز هارمونیک روی گروهها و کاربردهای نظریه تقریب

حمید واعظی

دانشگاه تبریز

۳۰/۷/۸۰

۹

رهیافت مکانیک کوانتومی ابر تقارنی به معادله K-dV

صمد سبحانیان

دانشگاه تبریز

۳۱/۵/۸۰

۸

نتایجی در مورد عملکردهای ترکیبی وزن دار روی ( E , X ) ه C

محمد رضا جبار زاده

دانشگاه تبریز

۱/۵/۸۰

۷

بررسی مجموعه های اتکاء در فضای دوگان با پایه دو بدو متعامئ ناشمار و مجموعه های چبیشف آنها

یداله نژاد دهقان

دانشگاه تبریز

۳۱/۲/۸۰

۶

روابط نظیر پارامترهای شکل ناوردائی ابر پتانسیل های حل پذیر در فرمالیسم واحد بر حسب اعداد کوانتمی اصلی و اعداد کوانتمی فرعی

سیدکمال الدین سیدیعقوبی

دانشگاه تبریز

۳۱/۲/۸۰

۵

گروههای n - جابجاگر

علی اکبر مهرورز

دانشگاه تبریز

۳۱/۲/۸۰

۴

برسسی جوابهای دقیق مدلهای گرانش ۲ بعدی جفت شده به الکترو دینامیک

فرهاد دارابی

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

۱۵/۱/۸۰

۳

بررسی حلهای جدید برای معادله دیراگ با تقارن شکل ناوردائی روی پارامتر شعاعی

حسین فخری

دانشگاه تبریز

۳۰/۱۱/۷۹

۲

بررسی حالتهای فرا ابر تقارنی مرتبه اختیاری نوسانگر ساده

حسین فخری

دانشگاه تبریز

۳۰/۶/۷۹

۱

نمایش جبر فرا ابرتقارن به وسیله حلهای معادله دیراگ در فضا زمان (۱ + ۱) - بعدی

حسین فخری

دانشگاه تبریز

۳۱/۴/۷۹

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۶